Polecamy

Chcesz nawiązać współpracę?
Napisz na [email protected]
(Tytuł maila: Współpraca Animawka)

Facebook
Informacja

Serwis jest tylko demonstracją skryptu, kod zródłowy znajdziesz tutaj Pamiętaj! Uważnie przeczytaj plik README.md

Legalność serwisu

Nasz serwis nie hostuje odcinków, lecz gromadzi linki do zewnętrznych uploadów umieszczonych przez użytkowników strony - wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich powinny być kierowane do nich.

Opieramy się na ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904), Art. 71. W swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy – Izba Cywilna, z dnia 23 stycznia 2003 r. II CKN 1399/2000 stwierdził, że dokonanie tłumaczenia warstwy słownej utworu audiowizualnego nie stanowi jego opracowania jako całości.

Łączne zezwolenie producenta i twórców filmów na opracowanie utworu jest potrzebne tylko wtedy, gdy przekształcenie prowadzi do opracowania nowego dzieła. Tak więc, tłumaczenie list dialogowych jest zgodne z prawem, ponieważ nie zmienia w sposób zasadniczy istoty filmu.